(+48) 22 678 67 07

Ładowanie...

Zgrzewanie elektryczne oporowe

Zautomatyzowany i sterowany kompu- terowo proces produkcji zapewnia nie tylko bardzo dużą wydajność, ale także profesjonalne wykonanie.

Panele ogrodzeniowe wytwarzane są w firmie METPOL na zautomatyzowanych, nowoczesnych liniach produkcyjnych, obejmujących w jednym ciągu techno- logicznym wszystkie istotne procesy, składające się na powstawanie gotowego, surowego wyrobu. Nawinięte na kręgi druty stalowe o odpowiedniej średnicy dostarcza się na stanowiska prościarek, gdzie poddawane są prostowaniu i cięciu na wymiar, zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w zamówieniu. Ucięte i wyprostowane druty trafią następnie do zasobników, podających je do samo- bieżnej, sterowanej komputerowo zgrzewarki.

Maszyna ta układa druty w laserowo wyciętym szablonie, który dopasowany jest do rodzaju zgrzewanych paneli. W dalszej części procesu szablon zawierający komplet drutów przemieszcza się do zespołu miedzianych elektrod, które błyskawicznie dociskają druty i zgrzewają ze sobą w miejscach zaplanowanych połączeń. W ułamku sekundy przez elektrody przepływa wówczas prąd o bardzo dużym natężeniu, roztapiając i uplastyczniając stal. W przypadku produkcji Paneli Przetłaczanych - po zgrzaniu całej kraty - w tym samym ciągu technologicznym – przemieszczają się one na koniec do stanowiska prasy hydraulicznej, gdzie wybite zostaną przetłoczenia wzdłużne.

Cynkowanie ogniowe PN-EN 1461

Następnie wyroby trafiają do kąpieli w ciekłym cynku o temp. 440-460 ° C, gdzie zachodzi zjawisko dyfuzji - stal i ocynk tworzą wspólną warstwę stopową, na której (przy wyjmowaniu detali z kąpieli) odkłada się jeszcze warstwa czystego cynku. Taki sposób nałożenia powłoki zapewnia pokrycie całej wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni wyrobu, nawet bardzo trudno dostępnych miejsc. Ogniowa powłoka cynkowa chroni stal przed działaniem korozji na wiele lat. Zakładając minimalne średnie grubości otrzymywanych powłok w przedziale  55-70 um oraz ubytek cynku na skutek korozyjności środowiska w skali roku na poziomie 0,1-2,0 um, uzyskujemy zabezpieczenie antykorozyjne na bardzo długi okres. Cynkowanie ogniowe jest także rozwiązaniem ekonomicznym, ponieważ nie wymaga konserwacji, a więc ponoszenia dalszych kosztów związanych z utrzymaniem ogrodzenia w dobrym stanie technicznym i wizualnym. 

Cynkowanie ogniowe to najbardziej skuteczna i eko- nomiczna metoda ochrony stali przed zjawiskiem korozji

Poszczególne elementy ogrodzenia w surowej jeszcze postaci (czarna stal) dostarczane są do specjalistycznego, zewnętrznego zakładu - ocynkowni. Zanim zostaną ocynkowane, przechodzą najpierw szereg operacji związanych z odpowiednim przygotowaniem i oczyszczeniem powierzchni: obróbka strumieniowo-ścierna, odtłuszczenie, trawienie i topnikowanie poprzez kąpiel w wannach zawierających określone substancje i roztwory chemiczne (np. kwas solny). 

Do Góry

Spawanie elektryczne

Ogrodzenia palisadowe, bramy skrzydłowe, przesuwne, furtki to wyroby, które powstają w dziale ślusarskim ze stali I gatunku, pochodzącej od renomowanych producentów kształtowników. Firma METPOL dysponuje dobrze wyposażonym, obszernym zapleczem ślusarskim, podzielonym na stanowiska specjalnie przystosowane do produkcji określonych bram i ogrodzeń posesyjnych oraz przemysłowych. Aby spełnić wysokie wymagania funkcjonalne i estetyczne Inwestorów polskich i zagranicznych, zatrudniana jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników o wieloletnim doświadczeniu i udokumentowanych certyfikatami uprawnieniach w spawaniu metodą MIG/MAG.

Spawanie metodą MIG/MAG to spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazowych. Nawinięty na szpulę drut elektrodowy jest podawany za pomocą podajnika drutu do obszaru spawania, stapiający się drut stanowi elektrodę. Doprowadzenie prądu do drutu elektrodowego następuje za pomocą styku prądowego. Spawanie prowadzone jest najczęściej prądem stałym z biegunowością dodatnią (plus na elektrodzie) lub prądem przemiennym. Pomiędzy elektrodą a materiałem spawanym jarzy się łuk elektryczny. Obszar łuku jest chroniony doprowadzanym przez dyszę gazem osłonowym.
Łuk elektryczny jest to rodzaj wyładowania elektrycznego w gazie, przy normalnym lub podwyższonym ciśnieniu gazu i dostatecznej mocy źródła zasilania. Z wyładowaniem takim związane jest wydzielanie się dużej ilości energii cieplnej pochodzącej z przemiany energii elektrycznej. W łuku elektrycznym następuje silna koncentracja strumienia cieplnego. Do spawania łukowego ręcznego konstrukcji i wyrobów ze stali stosuje się jako elektrody druty ze stali miękkiej pokrytej topnikiem, zwane elektrodami otulonymi. Podczas spawania otulina zamienia się częściowo w gazy, formując wokół łuku osłonę gazową oraz ciekły żużel, który reagując z metalem oczyszcza go z tlenków i wprowadza doń składniki wpływające dodatnio na własności mechaniczne złącza.
 

Dopracowane, solidnie wykonane ogrodzenia i bramy to zasługa świetnie znających rzemiosło ślusarzy
Zatrudniamy profesjonalną kadrę z wieloletnim stażem. Przywiązujemy dużą
wagę do estetyki i komfortu użytkowania naszych wyrobów.

Lakierowanie proszkowe metodą elektrostatyczną

Automatyczne pistolety pokrywają detale farbą pro- szkową, zapewnia- jąc niezwykłą powtarzalność i dokładność malowania
Nowoczesna lakiernia proszkowa z właściwie zaprojektowanym procesem przygotowania powierzchni to gwarancja najwyższej jakości powłok antykorozyjnych

W pierwszym etapie wyroby przechodzą proces obróbki mechanicznej, dalej transportowane są do tunelu przygotowania powierzchni, gdzie poddaje się je: myciu odtłuszczającemu, płukaniu i aplikacji silanów. Wysuszone i przygotowane do malowania detale poprzez system transportu docierają do kabiny lakierniczej. Tutaj automatyczne manipulatory - wyposażone w 12 pistoletów – metodą elektrostatyczną pokrywają wyroby poliestrową farbą proszkową o grubości min. 100 um.   Ostatni etap stanowi wygrzewanie ich w piecu w temperaturze 160 - 200 ° C, wskutek czego farba ulega polimeryzacji.

Ogrodzenia i bramy - poddane uprzednio ocynkowaniu – malowane są proszkowo na życzenie Klienta na dowolny kolor z palety RAL. Proces ten pozwala nie tylko osiągnąć zamierzony efekt kolorystyczny, ale również podwyższa stopień zabezpieczenia przed korozją, chroniąc powłokę ocynkowaną przed naturalnym utlenianiem się cynku na skutek korozyjności środowiska. 

Nakładanie powłoki lakierniczej odbywa się w nowoczesnej, zautomatyzowanej lakierni METPOL, gdzie szczególny nacisk położony jest na odpowiednie mechaniczne i chemiczne przygotowanie powierzchni detali, mające decydujący wpływ na trwałość i przyczepność lakieru. W tym celu firma METPOL w 2012 r. wprowadziła innowacyjną technologię Oxsilan®, niemieckiej firmy Chemetall – wykorzystywaną m.in. w zakładach produkcyjnych Mercedes Benz - zastępując stosowane wcześniej i popularne w branży fosforanowanie żelazowe. Technologia Oxsilan® zapewnia nie tylko bardzo wysoką odporność antykorozyjną, ale także zakłada użycie chemii przyjaznej środowisku naturalnemu – nie zawierającej fosforanów i metali ciężkich oraz nie pozostawiającej szlamu w kąpieli.

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony należy zapoznać się z Regulaminem Serwisu. Przedstawione zostały w nim istotne informacje m.in. na temat wykorzystywania plików cookie (zapisywanych domyślnie na Twoim urządzeniu), polityki prywatności oraz praw autorskich, jakimi objęte są wszystkie materiały reklamowe zamieszczone na stronie.

PRZECZYTAJ REGULAMIN

Katalog produktów online